MEDARBETARE

felix andersson - musik & produktion
felix@streetfm.se

patrik ljungqvist - produktion
070-279 75 82

jonny johansson - försäljning & marknad
076-828 29 39

niklas karlsson - försäljning
070-345 62 65

kim antebrink - stationschef & ansvarig utgivare